Видео - 13 декември 2012 - Наков

Видео към лекцията "CSS въведение: селектори, стилове, класове" от курса CSS стилизиране - февруари 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ozW7b3yHiaw