Видео - 14 декември - Дончо

Видео към лекцията "CSS въведение: селектори, стилове, класове" от курса CSS стилизиране - февруари 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7hi8MxbT4lc