Group Policy - Part 2

Видео към лекцията "8. Group Policy" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/uGXaT0epWv4