File and Print Services - Part 2

Видео към лекцията "10. File and Print Services (Part 2)" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/i2o3Gd1vwa0