DHCP, DNS and VPN

Видео към лекцията "11. DNS, DHCP and VPN" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/2OeXLZ8LuLg