Видео - 23 февруари 2014 - Жоро

Видео към лекцията "Основни структури в STL" от курса Февруари 2014 - Algo Basics - Въведение в STL.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=xH3UZkKg2o0