Видео - 25 февруари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Задача 1 - Quadronacci правоъгълник" от курса Февруари 2014 - Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=6oeotPk7_UQ