Видео - 24 февруари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Лекция - динамично оптимиране" от курса Февруари 2014 - Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=FAL4qqzeHIM