Видео - 25 февруари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Задача 3 - Храна" от курса Февруари 2014 - Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=B1kBaUhg9nU