Automaiting Windows Deployment

Видео към лекцията "12. Automating Windows Deployment" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/0IC8G-upAC0