Видео - HTML Таблици

Видео към лекцията "HTML Таблици, Форми и Рамки" от курса Септември 2012 - Уеб дизайн с HTML5 и CSS3.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=oHhhAuGWD_Y