Virtualization with Hyper-V and Remote Desktop Services

Видео към лекцията "13. Virtualization with Hyper-V and Remote Desktop Services" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/K-yGhIOuSoE