Backup and Security managagement

Видео към лекцията "14. Backup and Security Management" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=AtpVidJDTI4&feature=youtu.be