Видео - Дончо - 27 февруари 2014

Видео към лекцията "HTTP и AJAX" от курса Февруари 2014 - JavaScript приложения.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=6Ye98XIgH2I