Видео - Дончо - 26 февруари 2014

Видео към лекцията "Web Storages" от курса Февруари 2014 - JavaScript приложения.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=S_9skrm3sV0