Видео - Дончо - 28 февруари 2014

Видео към лекцията "JavaScript приложения и SPA" от курса Февруари 2014 - JavaScript приложения.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Wvj_pcmod3k