Automating Windows Server with PowerShell

Видео към лекцията "15. Automating Windows Server with PowerShell" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/EVxTUOt_nnA