Видео

Видео към лекцията "Скаларно и векторно произведение" от курса Март 2014 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3QWBymnc4Gk