Видео

Видео към лекцията "Трансформация на вектори - ротация, транслация, скалиране" от курса Март 2014 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fkh9BqZ9xh4