Видео

Видео към лекцията "Разстояние и проекция на точка върху права" от курса Март 2014 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=tJlwe9UV3vc