Видео

Видео към лекцията "Намиране на изпъкнала обвивка на множество точки" от курса Март 2014 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=WdxC08JNq2s