Monitoring Windows Infrastructure

Видео към лекцията "16. Monitoring Windows Infrastructure" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/zlKuxfqDxlc