Видео

Видео към лекцията "Задача 3 - Ограда" от курса Март 2014 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O9gP29JhCmU