Видео

Видео към лекцията "Задача 4 - Магистрала" от курса Март 2014 - Компютърна геометрия.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=y0szxWVUw9E