Видео - 11 април 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Задача 1 - Цветни линии" от курса Април 2014 - Подготовка за НОИ.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/55C74GdErXE