Видео - 11 април 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Задача 4 - Двете кули" от курса Април 2014 - Подготовка за НОИ.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/6ZThy3OAzRs