Видео - 11 април 2014 - Ники

Видео към лекцията "Задача 2 - Няма условие" от курса Април 2014 - Подготовка за НОИ.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wm4Z30T7jfU