Видео - 11 април 2014 - Христо Венев

Видео към лекцията "Задача 10 - НОИ" от курса Април 2014 - Подготовка за НОИ.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ym-sBSv6UCc