Връзки и Object Space - част 1

Видео към лекцията "2. Връзки и Object Space" от курса 3ds Max - анимация, симулация и ефекти.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/9NGfD5IPkck