Видео - Плейлист за MEAN Stack - Ивайло

Видео към лекцията "MEAN Stack Workshop" от курса Април 2014 - End-to-End JavaScript Applications.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UtyqvBcwE-8&list=PLF4lVL1sPDSkhK8mMtrUg1A4CHllt5jh_