Видео - Ивайло

Видео към лекцията "Въведение в Node.js" от курса Април 2014 - End-to-End JavaScript Applications.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/kqhTrYr0lOw