Видео - Васил Динински

Видео към лекцията "Advanced Node.js" от курса Април 2014 - End-to-End JavaScript Applications.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/qlNz_mrPni0