Видео - Николай Костов

Видео към лекцията "Node.js Express" от курса Април 2014 - End-to-End JavaScript Applications.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/tv3DsYIxU8c