Видео - 28 април 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Форматиране на кода" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Q5WfZ4QnWxY