Плейлист с всички видеа от курса

Видео към лекцията "Представяне на курса "Качествен програмен код"" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zlW3uND8veQ&list=PLF4lVL1sPDSmLWygGyui4N5FAlCamgfSw