Плейлист с видеа от "Качествен програмен код 2013 г."

Видео към лекцията "Представяне на курса "Качествен програмен код"" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XMI70uDE2Ws&list=PLF4lVL1sPDSl3FK6Gq1ZctisTxTc3a1cy