Видео - Плейлист на срещата

Видео към лекцията "Въведение в Node.js" от курса Април 2014 - End-to-End JavaScript Applications.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLF4lVL1sPDSmiF3qBNkxOcAQOsGFMJhSd