Видео - Жоро

Видео към лекцията "Примерен IT тест" от курса Февруари 2014 - JavaScript приложения.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rq5iQCNkZMM