Видео - 30 април 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Форматиране на кода" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BPwfVNS2pAk