Видео - 9 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Коментиране и документиране на кода" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=i0akgj_pjFA