Видео - 7 май 2014 - Ники

Видео към лекцията "Втори ИТ тест" от курса Май 2014 г. - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=d6-dEYGtn3U