Видео - 7 май 2014 г. - Дончо Минков

Видео към лекцията "Коментиране и документиране на кода" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j_LSkIGVcdk