Видео - 7 май 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Първи ИТ тест" от курса Май 2014 г. - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/5wqGJl2UmsU