Видео

Видео към лекцията "ИТ Тест" от курса Май 2014 г. - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H6AWYrg2cqY