Видео - 8 май 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Изнасяне на кратка презентация" от курса Май 2014 г. - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/UQIxNjYZ3TQ