Видео - 15 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Конструкции за управление, условни оператори и цикли" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nItLnn99i6c