Видео - 14 май 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Конструкции за управление, условни оператори и цикли" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MGvMAz5AkAw