Видео - 14 май 2014 г. - Дончо Минков

Видео към лекцията "Променливи, данни, изрази и константи" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WLFdouCyfiY