Видео - 16 май 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Конструкции за управление, условни оператори и цикли" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VqJn6Z7k4B8