Видео - 21 май 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Висококачествени класове" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EP9HaP9amag